< Associatie

Eindwerkstuk CBC®

Slagingspercentage

Het slagingspercentage van de afgelopen maand is onbekend %

Examentarief

De kosten voor het examen Eindwerkstuk CBC® zijn € 302.00 exclusief btw. Is jouw opleider vrijgesteld van btw-heffing? Dan betaal je over jouw examen ook geen btw.