< Associatie

Eindwerkstuk CBC®

Slagingspercentage

Als er geen slagingspercentage vermeld staat, zijn er onvoldoende afnames om een representatief slagingspercentage te kunnen tonen.

Examentarief

De kosten voor het examen Eindwerkstuk CBC® zijn € 307.00 exclusief btw. Is jouw opleider vrijgesteld van btw-heffing? Dan betaal je over jouw examen ook geen btw.